Skip to content

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kosmetologipalvelu Anna-Maria Oy
Y-tunnus: 2516675-2
Osoite: Toivakantie 36
kotipaikka: Toivakka
puhelin. 040-8430925
sähköposti: kosmetologipalveluam@gmail.com

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Anna-Maria Harju-Laurila osoite: Äijäläntie 6 A
puhelin.0408430925
sähköposti: kosmetologipalveluam@gmail.com ! TIETOSUOJASELOSTE 1 (2)

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena hoidon sujuvuus, asiakassuhteiden hoitaminen ja viestintä

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, asiakkaan ihoon liittyvät tiedot,asiakkaan antamat tiedot mm. hoitotuotteiden käytöstä, aikaisemmat hoitokäynnit.

Rekisterin suojaus
TIETOSUOJASELOSTE

Kosmetologipalvelu Anna-Maria Oy

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:

– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Tietoja voidaan luovuttaa vain Kosmetologipalvelu Anna-Marian henkilökunnalle. Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan antamaa suostumusta. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueenulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Kosmetologipalvelu Anna-Maria Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Kosmetologipalvelu Anna-Maria Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. Lukot ovissa, salasanat laitteissa, sormenjälkitunnistukset puhelimissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Muut rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Back To Top